Kontakt oss  |  Lenker  |  

GEIR LAHNSTEIN

HER KAN DU FINNE CV OG ANNEN INFORMASJON OM GEIR LAHNSTEIN


Navn: Geir Lahnstein, født i 1946

e-post sendes via kjaerre@online.no

 

Utdanning:

Diplomøkonom 1969,

Handelhøyskolen BI

Kurs ved Universitetet i Oslo Yrkeserfaring:

Programmerer ved Universitet i Oslo

Systemutvikler og prosjektleder

Økonomisjef i Universitetsforlaget

Høyskolelektor ved Diakonhjemmets høyskolesenter

Systemkonsulent ved NKS

Fast gjesteforeleser i Lederutdanning for overleger,

DnLF Høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI

Omfattende kursvirksomhet i offentlig og privat sektor

Egen næringsvirksomhet

 

Utviklingsarbeid:

Utvikling av lederutdanning for helsepersonell, NKI

Utvikling lederutdanning for sykepleiere, NKS

Utviklling av lederutdanning for helse- og sosialpersonell,

Diakonhjemmet Utvikling av lederutdanning for helsepersonell,

Handelshøyskolen BI Annen virksomhet:

Deltager i etablering av Den norske dataforening

Deltager i etablering av Forum for databehandlling i helsesektoren

Etablering av Heltberg gymnas

Forfatter av 10 bøker

Forfatter av 8 studieguider ved BI Forskjellige verv i politisk virksomhet og i frivillige organisasjoner
Sertifisering i turnusplanlegging,utdyping av innhold
TEAM OG TEAMUTVIKLING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det ønskes at viktige virksomhetsområder skal organiseres og ledes som team. Les mer..

.
ENDRINGSLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å planlegge og iverksette endringer. Spesielt fokus vil bli lagt på lederrollen og medarbeiderrollen. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

KONFLIKTHÅNDTERING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å forholde seg til krevende situasjoner og personer, som kan ende opp i konflikter og konfliktsituasjoner. Les mer..

PRAKTISK PERSONALLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer mellomledere med personalansvar står overfor. Fokuset er speielt rettet mot å skape et godt arbeidsmiljø, med vekt på gjensidig faglig respekt og behov for læring og utvikling. Les mer..

PROSJEKTLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i bruk av prosjektorganisasjon som virkemiddel for å planlegge og gjennomføre vellykket endrings- og utviklingsarbeid. Spesielt fokus rettes mot det å være leder i forskjellige typer prosjekter. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

GRUNNLEGGENDE ØKONOMIFORSTÅELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder praktisk økonomistyring. Spesielt fokus på grunnleggende økonomiforståelse. Les mer..

VERDIBASERT LEDELSE

Kurset skal gi en grunnleggende forståelse og innsikt i verdibasert ledelse. Verdibasert ledelse fokuserer på å utvikle en verdibevisst organisasjon og organisasjonskultur. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

ORGANISASJON OG LEDELSE

Kurset gir en grunnleggende innføring i organisasjons- og ledelsesfaget, basert på den internasjonalt renommerte læreboken til forfatterne Bolman og Deal. Organisasjonen som formelt og uformelt system vil bli beskrevet. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..