Kontakt oss  |  Lenker  |  

JAN HARALD KJÆRRE

 

HER FINNER DU CV OG INFORMASJON OM JAN HARALD KJÆRRE

 

Navn: Jan Harald Kjærre, født 1958

Adresse: Storgaten 13 A, 4550 Farsund

Fax: 38 39 43 31

Mobil: 90 09 84 60

e-post kjaerre@online.no

 

Utdanning:

Off. godkjent sykepleier 1981

Studiet i helse og sosialadministrasjon 1983

Studiet i offentlig adminstrasjon 1991

Barnevern i flerkulturelt perspektiv 2008

Studie - innføring i velferdteknologi 2015

 

Yrkeserfaring:

Sykepleier psykiatrisk avdeling,

Eg sykehus Sykepleier kirurgisk og medisinsk avdeling, Farsund sykehus

Sykepleier offshore,

Dolphin Services

Styrer Spindsheimen bolig og eldresenter,

Farsund Økonomisjef Farsund sykehus

Sosialsjef Farsund kommune

Direktør Solgården ferie og helsesenter, Spania

Daglig leder KLM-Lahnstein AS

Prosjektleder Conrad Svendsens Senter

Ledende sykepleier natt Holmlia DPS

Adm.leder Cocoon Ressurssenter for barnevern og etnisitet

fra 2014 Enhetsleder for funksjonshemmede i Farsund kommune

Egen næringsvirksomhet.

Har dessuten arbeidet innen bl.a. rehabilitering, omsorgen for mennesker med psykisk utviklingshemning, ambulanse- tjeneste, brannvesen, m.m. Det meste av yrkeserfaringen har vært i ledende stillinger.

 

Annet:

Leder av faggruppe for sykepleiere i kommunehelsetjenesten, Vest-Agder gjennom flere år Ansattes representant i administrasjonsutvalg gjennom flere år, også aktiv i kommunens opplæringsutvalg

Deltatt i utviklingen av Vest-Agder Fylkeskommunes rusplan Ledet kommuneplanarbeid innen feltet aldring

Medlem av forhandlingsutvalg i NSF, Vest-Agder Ulike verv i frivillige organisasjoner, derav Røde Kors, Norsk Folkehjelp, m.m.
Sertifisering i turnusplanlegging,utdyping av innhold
TEAM OG TEAMUTVIKLING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det ønskes at viktige virksomhetsområder skal organiseres og ledes som team. Les mer..

.
ENDRINGSLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å planlegge og iverksette endringer. Spesielt fokus vil bli lagt på lederrollen og medarbeiderrollen. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

KONFLIKTHÅNDTERING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å forholde seg til krevende situasjoner og personer, som kan ende opp i konflikter og konfliktsituasjoner. Les mer..

PRAKTISK PERSONALLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer mellomledere med personalansvar står overfor. Fokuset er speielt rettet mot å skape et godt arbeidsmiljø, med vekt på gjensidig faglig respekt og behov for læring og utvikling. Les mer..

PROSJEKTLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i bruk av prosjektorganisasjon som virkemiddel for å planlegge og gjennomføre vellykket endrings- og utviklingsarbeid. Spesielt fokus rettes mot det å være leder i forskjellige typer prosjekter. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

GRUNNLEGGENDE ØKONOMIFORSTÅELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder praktisk økonomistyring. Spesielt fokus på grunnleggende økonomiforståelse. Les mer..

VERDIBASERT LEDELSE

Kurset skal gi en grunnleggende forståelse og innsikt i verdibasert ledelse. Verdibasert ledelse fokuserer på å utvikle en verdibevisst organisasjon og organisasjonskultur. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

ORGANISASJON OG LEDELSE

Kurset gir en grunnleggende innføring i organisasjons- og ledelsesfaget, basert på den internasjonalt renommerte læreboken til forfatterne Bolman og Deal. Organisasjonen som formelt og uformelt system vil bli beskrevet. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..