Kontakt oss  |  Lenker  |  

PENSUM I LEDERUTDANNINGEN

Her vil det komme en liste over de forskjellige bøkene vi bruker i lederutdanningen. Det tas forbehold om endringer. Bøkene kan ellerskjøpes hos oss. Ta kontakt.

Endringsledelse:

Jacobsen, Dag Ingvar: Organisasjonsendringer og endringsledelse. Fagbokforlaget. Bergen 2004. Antall sider: 333.

Kommunikasjon og Samarbeid

Einarsen, Ståle og Anders Skogstad: Det gode arbeidsmiljø. Krav og utfordringer Fagbokforlaget. Bergen 2004 Antall sider: 414.

Konflikthåndtering og forebygging av konflikter

Larsen, Nils-Petter: Konflikter og uenighet på arbeidsplassen. Cappelen Akademisk Forlag. Oslo 1999. Antall sider: 160 Laangslet,

Gro Johnsrud: LØFT. Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling og konfliktløsning. adNotam Gyldendal. Oslo 1999. Antall sider: 202.

Kvalitet og Kvalitetsledelse:

Aune, Asbjørn: Kvalitetsdrevet ledelse – kvalitetsstyrte bedrifter 3. utg. Gyldendal akademisk. Oslo 2000. Antall sider: 365.

Kvalitet og kvalitetsledelse:

Aune, Asbjørn: Kvalitetsdrevet ledelse – kvalitetsstyrte bedrifter 3. utg. Gyldendal akademisk. Oslo 2000. Antall sider: 365.

Ledelsesteorier i praksis:

Skogstad, Anders og Ståle Einarsen (red.): Ledelse på godt og vondt. Effektivitet og trivsel. Fagbokforlaget. Bergen 2002. Antall sider: 433.

Geir Lahnstein - Særskilt utviklet kompendium: 60 sider.

Organisasjon og ledelse:

Bolman, Lee B. og Terrence E. Deal: Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse. Strukturer, sosiale relasjoner, politikk og symboler 3. utgave. Gyldendal Akademisk. Oslo 2004. Antall sider: 511.

Organisasjonskultur:

Bang, Henning: Organisasjonskultur 3. utg. TANO forlag. Oslo 1995. Antall sider: 211.

Praktisk personalledelse:

Nordhaug, Odd: LMR Ledelse av menneskelige ressurser. Målrettet personal- og kompetanseledelse 3. utg. Universitetsforlaget. Oslo 2002. Antall sider: 339.

Prosjektledelse:

Jessen, Svein Arne: Mer effektivt prosjektarbeid i offentlig og privat virksomhet, 2. utg. Universitetsforlaget. Oslo 2001.

Relasjonsledelse:

Spurkland, Jan: Relasjonsledelse 2- utgave. Universitetsforlaget. Oslo 2005. Antall sider: 232. Martinsen, Øyvind (red.): Perspektiver på ledelse, kap. 7 og 8. Antall sider: 32.

Serviceledelse:

Andreassen, Tor Wallin: Serviceledelse. Planlegging og styring av sannhetens øyeblikk. Gyldendal akademisk. Oslo 2003. Antall sider: 302.

Situasjonsbestemt ledelse og selvledelse:

Eriksen, Thomas Hylland, Thoas Gad, Øyvind L. Martinsen og Geir Thompson (red.): Selvledelse. Gyldendal akademisk. Oslo 2003. Antall sider: 180.

Martinsen, Øyvind L. (red.) Perspektiver på ledelse, kap. 1-4 og kap. 13. Gyldendal akademisk. Oslo 2004. Antall sider: 139.

Berg, Morten Emil: Superledelse. Å lede medarbeidere til å lede seg selv. Artikkel i Anders Skogstad og Ståle Einarsen (red.): Ledelse på godt og vondt. Fagbokforlaget. Bergen 2002. Antall sider: 21.

Harward buisness Review, Daniel Goleman, artikkel; "Leadership styles"

Totalt pensumomfang, antall sider: 340.

Strategisk kompetanseutvikling:

Lai, Linda: Strategisk kompetansestyring, 2. utg. Fagbokforlaget. Bergen 2004. Antall sider: 301.

Strategisk ledelse og målstyring:

Roos, Göran m. fl.: Strategi – en innføring, 4. utg. Fagbokforlaget. Bergen 2005. Antall sider: 371

Team og teamutvikling:

Larsen, Rolf-Petter: Teamutvikling Cappelen akademisk forlag. Oslo 1998. Antall sider: 240.

Verdibasert ledelse:

Aadland, Einar: Den truverdige leiaren. Samlaget. Oslo. Antall sider: 236. Syse, Henrik: Veier til et godt liv - Filosofiske tanker om hverdagens etikk. Aschehoug forlag. Oslo. Antall sider 197
Sertifisering i turnusplanlegging,utdyping av innhold
TEAM OG TEAMUTVIKLING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det ønskes at viktige virksomhetsområder skal organiseres og ledes som team. Les mer..

.
ENDRINGSLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å planlegge og iverksette endringer. Spesielt fokus vil bli lagt på lederrollen og medarbeiderrollen. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

KONFLIKTHÅNDTERING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å forholde seg til krevende situasjoner og personer, som kan ende opp i konflikter og konfliktsituasjoner. Les mer..

PRAKTISK PERSONALLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer mellomledere med personalansvar står overfor. Fokuset er speielt rettet mot å skape et godt arbeidsmiljø, med vekt på gjensidig faglig respekt og behov for læring og utvikling. Les mer..

PROSJEKTLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i bruk av prosjektorganisasjon som virkemiddel for å planlegge og gjennomføre vellykket endrings- og utviklingsarbeid. Spesielt fokus rettes mot det å være leder i forskjellige typer prosjekter. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

GRUNNLEGGENDE ØKONOMIFORSTÅELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder praktisk økonomistyring. Spesielt fokus på grunnleggende økonomiforståelse. Les mer..

VERDIBASERT LEDELSE

Kurset skal gi en grunnleggende forståelse og innsikt i verdibasert ledelse. Verdibasert ledelse fokuserer på å utvikle en verdibevisst organisasjon og organisasjonskultur. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

ORGANISASJON OG LEDELSE

Kurset gir en grunnleggende innføring i organisasjons- og ledelsesfaget, basert på den internasjonalt renommerte læreboken til forfatterne Bolman og Deal. Organisasjonen som formelt og uformelt system vil bli beskrevet. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..