Kontakt oss  |  Lenker  |  

Tidligere års program

KLM-Lahnstein har tidliger kjørt en rekke konferanser. Om det er ønske om å sette opp liknende konferanser igjen, ta kontakt. Vi har flere ganger laget konferanser etter etterspørsel.

 

Høsten 2014

GRUNNLEGGENDE ØKONOMIFORSTÅELSE Mandag 25. og tirsdag 26. august ved Rødekorshuset i Oslo. Last ned program her. Se emneside her.

ENDRINGSLEDELSE Torsdag 11. og fredag 12. september ved Rødekorshuset i OSLO. Last ned program her. Se emneside her.

FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV KONFLIKTER Torsdag 25. og fredag 26. september ved Rødekorshuset i OSLO. Last ned program her. Se emneside her.

PRAKTISK PERSONALLEDELSE Torsdag 30. og fredag 31. oktober ved Rødekorshuset i Oslo. Last ned program her. Se emneside her.

TEAM OG TEAMUTVIKLING Torsdag 13 og Fredag 14 november ved Rødekorshuset i Oslo. Last ned program her. Se emneside her.

 

Våren 2014

PROSJEKTLEDELSE Torsdag 6. og fredag 7. mars 2014 ved rødekorshuet i Oslo. Last ned program her. Se emneside her.

GRUNNLEGGENDE ØKONOMIFORSTÅELSE Torsdag 27. og fredag 28. mars 2014 ved Rødekorshuset i Oslo. Last ned program her. Se emneside her.

FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV KONFLIKT: Mandag 26. og tirsdag 27, mai 2014. Rødekorshuset i Oslo. Last ned program her. Se emneside her.

ENDRINGSLEDELSE Mandag 12. og tirsdag 13. mai 2014 ved Rødekorshuset i OSLO. Last ned program her. Se emneside her.

Konferansen den flerkulturelle skolesekken

 

VÅREN 2013

 

UTENFORSKAP 2013: NORMALITET ANNERLEDESHET OG DIAGNOSTISERING

Vi ser på dette som en svært vellykket samarbeidskonferanse med utdanningsforbundet.Vi fikk gode tilbakemeldinger. Dere finner mer informasjon om konferansen, samt materiell på våre konferansemanussider. Se også utdanningsforbundets nettsider og følg også debatten på konferansens egne facebooksider:

Utenforskaps facebooksiders

Foredragsmanus og program

Utdanningsforundets websider

Sertifisering i turnusplanlegging,utdyping av innhold
TEAM OG TEAMUTVIKLING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det ønskes at viktige virksomhetsområder skal organiseres og ledes som team. Les mer..

.
ENDRINGSLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å planlegge og iverksette endringer. Spesielt fokus vil bli lagt på lederrollen og medarbeiderrollen. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

KONFLIKTHÅNDTERING

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å forholde seg til krevende situasjoner og personer, som kan ende opp i konflikter og konfliktsituasjoner. Les mer..

PRAKTISK PERSONALLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer mellomledere med personalansvar står overfor. Fokuset er speielt rettet mot å skape et godt arbeidsmiljø, med vekt på gjensidig faglig respekt og behov for læring og utvikling. Les mer..

PROSJEKTLEDELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i bruk av prosjektorganisasjon som virkemiddel for å planlegge og gjennomføre vellykket endrings- og utviklingsarbeid. Spesielt fokus rettes mot det å være leder i forskjellige typer prosjekter. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

GRUNNLEGGENDE ØKONOMIFORSTÅELSE

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder praktisk økonomistyring. Spesielt fokus på grunnleggende økonomiforståelse. Les mer..

VERDIBASERT LEDELSE

Kurset skal gi en grunnleggende forståelse og innsikt i verdibasert ledelse. Verdibasert ledelse fokuserer på å utvikle en verdibevisst organisasjon og organisasjonskultur. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..

ORGANISASJON OG LEDELSE

Kurset gir en grunnleggende innføring i organisasjons- og ledelsesfaget, basert på den internasjonalt renommerte læreboken til forfatterne Bolman og Deal. Organisasjonen som formelt og uformelt system vil bli beskrevet. Kan kjøres ved stor etterspørsel. Les mer..